SOLD!!!!!
יוקרה בקטמון הישנה - למכירה דירות 4 חדרים חדשות מקבלן!

4 חדרים, 95 מ"ר שטח בנוי

₪4,000,000

בשיווק בלעדי!
בקטמון הישנה - רכישה ישירות מקבלן!
דירות חדשות בפרוייקט יוקרתי (תמ"א) בעיצומה של בניה,
נותרו מספר דירות יוקרתיות בנות 4 חדרים,
הכוללות חניה -
כולל דירת גן:

פרוייקט תמ"א ייחודי ויוקרתי בקטמון הישנה
ברחוב השיירות 26,
בסמוך לשטיבלך ולפארק סן סימון-

נותרו 4 דירות חדשות למכירה:
3 דירות בנות 4 חדרים
1 דירת גן בת 4 חדרים

גודל הדירות - 90 עד 95 מ"ר

כל הדירות כוללות:
חניה מקורה
מעלית שבת
מפרט יוקרתי

---------

הבניה בעיצומה,
מועד האכלוס הולך ומתקרב!
היזם והקבלן: חברת "קן התור הנדסה ובניין", חברה ותיקה בעלת סיווג ג-5.